Jak 
współpracujemy?

Inwestujemy w różnych segmentach, poszukując możliwości wygenerowania dodatkowej wartości.

Do każdego projektu podchodzimy w zindywidualizowany sposób oferując współpracę w formie i na zasadach, które wierzymy, że przyniosą dodatkowe benefity każdej z zaangażowanych stron.

Nasze elastyczne podejście koncentruje się poza wsparciem kapitałowym, również aktywne zarządzanie od strony operacyjnej wspierane licznymi narzędziami oraz zasobami.

Nasz horyzont inwestycyjny to 3-5 lat. Oczekiwana stopa zwrotu to minimum 20%. 

 

SPRAWDŹ >>

Preferowane przez nas
sektory inwestycyjne 

Przedsiębiorstwa
z potwierdzonym modelem biznesowym
Farmy fotowoltaiczne
w różnym stadium rozwoju
Nieruchomości
w różnych segmentach


Track

record

Nasze zaangażowanie jest obecnie skoncentrowane na branży logistycznej.

Ze względu na nasze elastyczne podejście prowadzimy również operacje w segmentach energii odnawialnej.

Trzecim filarem naszej działalności są szeroko rozumiane nieruchomości.

 

SPRAWDŹ >>